Om meditationens roll i biohacking

Om meditationens roll i biohacking

Idag används många andliga tekniker av människor runt om i världen. Meditation är inte längre bara något som hör till den andliga utvecklingen. Fördelarna med meditation har bevisats av vetenskapen i många studier.

Studier på 3 500 personer har visat hur meditation påverkar stressminskningen. När vi utsätts för mycket stress reagerar hjärnan med en ”slå eller springa”-reaktion. Detta orsakas av en topp i hormonerna kortisol och adrenalin. Samtidigt gör meditationen det möjligt för dig att frigöra dig från dina tankar och känslor och påverkar en minskning av produktionen av stresshormoner.

Det finns ett område i vår hjärna som ansvarar för rädsla och som kallas amygdala. Det hjälpte våra förfäder att hålla sig vid liv genom att leta efter faror runt omkring sig, alltid på alerten. Men i våra lugnare tider (i förhållande till hur primitiva människor levde) utlöses amygdala ofta oproportionerligt mycket i förhållande till nivån av verklig fara. Meditation hjälper till att lugna amygdala och regelbunden utövning tros omprogrammera den och vänja den vid att bli mindre utlöst i framtiden.

Forskare har funnit att efter två veckors övning ökade försökspersonernas uppmärksamhetsspann med 16 procent. När vi åldras minskar hjärnans neuroner som ansvarar för minne och inlärning. Regelbunden meditation ökar den neuronala koncentrationen. Studier har också visat att meditation minskar aktiviteten i de hjärncentra som ansvarar för smärta.

Därför är meditationens roll i biohacking så viktig. Samtidigt finns meditation i många olika former. Många människor tänker på meditation som att sitta i lotuspositionen i timmar och inte tänka på någonting. Men detta är en ensidig syn. Det finns många tekniker för hur man mediterar idag.

Min favoritform av meditation är mycket enkel, bekväm och ändå mycket effektiv. Det spelar ingen roll vilken hållning jag har. För det mesta gör jag det innan jag går och lägger mig. Jag ligger i sängen, blundar och föreställer mig ett tomt rum med två fönster. Tankarna flyger in från det ena fönstret till vänster och ut genom det andra fönstret till höger. Jag observerar bara. Jag blir inte involverad, jag tänker inte på det. Jag tittar bara på utan att utvärdera. Tankar kan ha olika former: ord, bilder, bilder, människor, djur och så vidare. Och under meditationens gång somnar jag.

Jag skulle vilja notera att med meditation somnar jag snabbare och får en bättre natts sömn. När det gäller tid behöver man inte meditera under en viss tid. Även om det är 10 minuter per dag är det redan bra. Det är bättre att meditera en stund än ingenting alls. Om det är svårt för dig att meditera kan du hitta färdiga ljudinspelningar på Internet och meditera till någon annans röst. Med tiden kommer du att lära dig att göra det helt själv utan hjälp av en annan person och du kommer att kunna göra det var som helst, till och med när du står i en kö någonstans.

Förresten, vid den här punkten gör många människor ett misstag. De säger att de har en massa tankar och inte kan bli av med dem. Faktum är att ju mer du strävar efter ett tillstånd av tanklöshet, desto större och starkare kommer dessa tankar att bli. Forskare tror att upp till 50 000 tankar besöker en person under en dag. De flesta av dem ligger utanför en persons kontroll.

Din uppgift är inte att försöka att inte tänka på någonting, för det är omöjligt. Din uppgift är att observera. Tankarna kommer att komma. Och det kommer att komma många av dem. Detta är normalt. Låt dig bara inte involveras i dem, utan iaktta dem bara som om de vore från sidan. Meditation är ett sätt att leva. Du måste göra det till en vana och göra det hela tiden. Till och med fem minuter om dagen är inte dåligt.


No more posts
No more posts