Bernard Shaws briljanta fras som hjälper mig i svåra tider

Bernard Shaws briljanta fras som hjälper mig i svåra tider

Under sitt liv går en person igenom många svårigheter, prövningar och får sin del av smärta. Vi stöter på misslyckanden, svek, besvikelser och att planer går i stöpet. Vi upplever en palett av olika känslor. Och inte alltid trevliga känslor.

Men det är viktigt att hålla sig från missmod och apati. Man kan inte bara fälla händerna och sluta kämpa. Bernard Shaw har en mycket klok fras som jag kommer ihåg varje gång jag har en svår tid, och den hjälper mig verkligen:

”En människa är som en tegelsten: när den bränns hårdnar den”.

Och det är sant! Varje svårighet i livet, varje problem, varje smärta jag går igenom gör mig starkare och tuffare. För vad? För att uppnå mer!

Under vår livsprocess blir vi brända många, många gånger. Dag efter dag går vi igenom nya prövningar och blir starkare. Det finns situationer då en person medvetet ”går in i ugnen”. Han väljer till exempel en ny och utmanande aktivitet. Eller sätter sig några viktiga mål, för att uppnå dem måste han agera på gränsen av sin förmåga. I det här fallet föreställer sig personen det önskade resultatet. Han vet vart han är på väg och varför han behöver det.

En människa kan övervinna alla svårigheter. Det viktigaste är att lära sig att mobilisera sina egna resurser.

Det finns situationer då en person inte alls planerade att bli bränd, men det hände ändå (till exempel när en älskad person förråder någon eller när en tragedi inträffar i livet). Och här är det viktigt att kunna ta ett ”eldslag”. Naturligtvis är det i sådana ögonblick svårt att behålla självkontrollen, för att inte tala om att njuta av livet och vara tacksam för dessa omständigheter. Men det är viktigt att ta en mogen titt på vad som händer:

  • ”Jag har lärt känna människor bättre nu”;
  • ”Jag har hittat styrkan att ta mig igenom det”;
  • ”Jag kom igenom den svåra delen, men det kommer att bli lättare från och med nu”.

Med varje ödesdrift blir vi starkare.

Och du måste gå igenom det, för vägen till ett bättre liv går nästan alltid genom smärta och övervinnande. Det är därför framgångsrika människor är ”härdade” människor. De vet hur de i rätt ögonblick ska hitta de resurser inom sig själva som hjälper dem att hitta en lösning på ett problem och klara av det oavsett vad som händer.

Tror du inte på mig? Här är ett enkelt test:

Se tillbaka på en rad händelser från det förflutna? Vilka av de saker som hände dig verkade omöjliga? Och hur känner du dig nu om dessa saker? Att det inte ser så svårt ut!

För mig personligen hjälper metaforen om tegelstenen mig att snabbare få grepp. Inte för att tycka synd om sig själv, inte för att beklaga sig över världens orättvisor. Och att betrakta denna händelse som nästa steg i min moraliska mognad.


No more posts
No more posts