10 Buddha-lektioner som du behöver veta

10 Buddha-lektioner som du behöver veta

Shakyamuni Buddha var en stor andlig ledare och grundare av buddhismen. I de flesta buddhistiska traditioner anses han vara den högsta Buddha eller den fullständigt perfekta Buddha. Ordet ”Buddha” kan översättas med ”uppvaknad” eller ”upplyst”.

Det är den centrala figuren inom buddhismen. Buddha tillhörde de figurer som är kända i mänsklighetens historia och i vilka mänskligheten når sin högsta utveckling. Hans ädla karaktär, genomträngande sinne, kärlek till mänskligheten och visdom gjorde honom till ett föremål för dyrkan för miljontals människor.

Han var en filosof, en helare av själar och grundaren av en ny religion. Hans lärjungar och anhängare kom från alla samhällsskikt, från tiggare till kungar. Den religion som han grundade spred sig från Kina och Indien till Amerika. Den har berikat miljontals människors andliga liv i mer än tjugofem århundraden!

Buddhas läror var så toleranta och milda att konvertering till buddhismen inte åtföljdes av förföljelse eller blodsutgjutelse. Berättelserna om hans liv, undervisning och klosterprinciper systematiserades och vidmakthölls av hans anhängare efter hans död.

Så här är 10 Buddha-lektioner som du måste känna till om du vill leva ett lyckligt liv.

1. Det är okej att börja i liten skala

Buddha sade att kannan fylls gradvis, droppe för droppe. Du kan inte bli bäst på det du gör på en gång, du måste fortsätta att lära dig; varje hantverkare var en gång amatör.

Vi börjar alla smått, så försumma inte det lilla. Om du är konsekvent och tålmodig är du säker på att lyckas! Ingen kan lyckas på bara en kväll eller en vecka – framgång kommer till dem som är villiga att börja smått och arbeta hårt tills kannan är full.

2. Vi formas av våra tankar. Vi blir vad vi tänker på

Allt vi är är resultatet av vad vi tänker om oss själva. Om man talar eller agerar med dåliga tankar, hemsöks man av smärta. Om man däremot talar eller handlar med rena intentioner följer lyckan, som likt en skugga aldrig lämnar en.

Buddha sade:

”Vårt medvetande är det viktigaste. Det är medvetandet som bestämmer vår väg. För man blir alltid det man tänker på”.

För att leva rätt måste du fylla din hjärna med de ”rätta” tankarna. Dina tankar bestämmer dina handlingar och dina handlingar bestämmer dina resultat.

Rätt tänkande ger dig allt du vill ha; felaktigt tänkande är ondska, som så småningom kommer att förgöra dig.

Om du ändrar din inställning kommer du att ändra ditt liv. Buddha sade:

”Alla överträdelser kommer från sinnet. Om sinnet förändras, kommer överträdelserna då att finnas kvar?”

3. Förlåt groll

När du förlåter dem som du är kränkt mot, när du förlåter dem som är fängslade i oförlåtelse, frigör du dig själv från detta fängelse.

Människor kan inte förtrycka andra människor utan att också förtrycka sig själva. Genom att hysa agg mot andra förstör du dig själv. Så lär dig att förlåta. Och lär dig att göra det snabbt.

Om du känner att du har blivit orättvist behandlad är det bara att följa följande formel:

Förstå => Genomför det => Och släpp det.

4. Dina handlingar är viktigare än dina ord

Det spelar ingen roll hur många bud du läser, hur mycket du än pratar om dem, kommer allt att vara meningslöst om du inte följer dem.

Det finns ett ordspråk som säger att ”ord är värdelösa” och det är sant. För att utvecklas måste du agera, och för att utvecklas snabbt måste du agera varje dag. Äran kommer inte att falla på ditt huvud! Ett annat klokt ordspråk säger: ”Gud ger varje fågel en mask, men han kastar den inte i boet”.

Buddha sade:

”Jag tror inte på det öde som drabbar människor när de agerar, men jag tror på det öde som drabbar dem när de inte gör någonting”.

5. Försök att förstå världen som den är. Att förstå allting är att förlåta allting

Livet är vad det är. Världen är inte skyldig dig någonting. Det är meningslöst att ensam förändra världen omkring oss. Ännu värre är att argumentera med nuet, vi känner ilska, och vi slutar kämpa för sanningen, vi börjar kämpa bara för oss själva.

Buddha sade:

”Försök först att förstå andra och försök sedan att bli förstådd”.

Det låter vackert, lätt att säga, men hur svårt är det inte att göra!

Du måste göra ditt bästa för att förstå den andra personens synvinkel. När du känner ilska ska du bekämpa den ilskan. Lyssna på andra, försök att förstå deras synvinkel, så kommer du att finna inre frid och visdom. Fokusera mer på att bli en bättre människa, bli lyckligare, snarare än att ha rätt.

6. Människans största fiende i livet är hon själv

Buddha sade:

”Det är bättre att besegra sig själv än att vinna tusen strider. Den som besegrar sig själv är starkare än någon överherre”.

Varför är det så? Därför att våra tankar vanligtvis är mer skadliga för oss än andras handlingar. Våra felaktiga slutsatser driver oss in i en ännu större avgrund. Därför är det viktigt att ha ett klart och kritiskt sinne.

För att kunna besegra oss själva måste vi lära oss att kontrollera våra sinnen, våra tankar. De får inte rasa som havets vågor.

Många av oss tror att vi inte kan kontrollera våra tankar. Detta är inte sant. Buddha sade:

”Du kan inte hindra en fågel från att flyga över dig, men du kan definitivt hindra den från att bygga bo på ditt huvud”.

Så jaga bort tankar om de inte passar in i de livsprinciper som du vill leva efter.

7. Lev i harmoni

En av mina favoritlektioner från Buddha lyder så här:

”Vårt hjärta är som en trädgård. Det innehåller både ädla växter och ogräs. Mod eller rädsla, förbittring eller kärlek, aktivitet eller lathet kan växa i denna trädgård. Allt beror på vilka frön du sår i den”.

Det är omöjligt att bli en framgångsrik och lycklig person utan harmoni inombords. Och harmoni kan bara komma inifrån. Leta inte efter den på utsidan. Leta inte utanför efter något som bara kan finnas i ditt hjärta. Sanningen är att harmoni endast kan hittas endast inom dig själv.

Livsharmoni är inte ett nytt jobb, en ny bil eller ett nytt äktenskap… Livsharmoni är balansen i vår personlighet, och denna sak är så kraftfull att vi med den kan göra det omöjliga, flytta berg.

8. Var tacksam

Ett centralt misstag för de flesta människor på jorden är att inte uppskatta det de har.

Det finns ingen anledning att bedöma livets framgång enbart utifrån pengar. Du har inte mycket pengar, men du har ett vackert utseende. Du har inte ett bra utseende, men du har en underbar familj och barn. Du har ingen familj och inga barn, men du har god hälsa. Du har dålig hälsa, men du lever fortfarande, och din granne finns inte längre.

Alla har något att tacka universum för. Så var inte arg på ödet. Du bör vara tacksam för det du har och njuta av det varje dag.

Vakna upp med denna tanke varje dag, vid varje soluppgång. Det finns så mycket vackert omkring dig! Det finns alltid något värt att tacka Gud och universum för, förstå det bara och tacka. Ett tacksamt hjärta kommer att göra dig stor!

9. Var trogen mot det du vet

Varje människa på jorden har sin egen erfarenhet. Och så ofta händer det att vi nivellerar vår egen erfarenhet genom att följa andra.

Om du inte följer din magkänsla, din erfarenhet och din kunskap är det troligt att du misslyckas i livet. Detta kommer inte att hända för att du inte visste hur du skulle agera, utan för att du ignorerade de tecken som ditt sinne gav dig.

Det är bra att ta till sig information, men det är också bättre att ha sina egna tankar och tänka med sitt eget huvud.

10. Lycka beror inte på vem du är eller vad du har

Den beror enbart på vad du tycker om det hela.

Har du någonsin undrat vad skillnaden är mellan ”Gillar” och ”Kärlek”? Buddha hade en åsikt om detta:

”När man tycker om en blomma plockar man den och tar med sig den hem. Men om du älskar en blomma plockar du den inte, utan du tar hand om den och vattnar den varje dag.”

Känner du skillnaden? Om du förstår och inser detta kommer du bättre att förstå lyckans lagar i livet.

Alla på jorden vill vara lyckliga. Och livet ger dessa möjligheter, men allas väg är olika. Allt du behöver göra är att känna dig själv och välja rätt väg.

Som avslutning

Kärnan i Buddhas läror är påståendet att grundorsaken till alla våra problem, misslyckanden och lidanden är vår okunnighet eller okunskap. Jag hoppas att dessa kloka ordspråk kommer att göra ditt liv lite bättre, få dig att tänka på dina tankar och handlingar och hjälpa dig att se på världen från en annan vinkel.


No more posts
No more posts