De viktigaste orsakerna som förstör vårt självförtroende

De viktigaste orsakerna som förstör vårt självförtroende

Självförtroende är det som lockar oss till andra människor. Vi tittar på dem, beundrar dem och vill vara lika säkra på oss själva som de är. Men det fungerar inte alltid.

Som coach arbetar jag med många kvinnor och hjälper dem att hitta sitt sanna jag och hitta sin plats i livet. De är alla helt olika, men nästan alla har väldigt ofta samma övertygelse: De utvärderar sin potential utifrån hur andra ser på dem!

Deras uppfattning om sig själva består av andras bedömningar av dem! Men du kan inte vara självsäker, för då skulle ditt självförtroende vara helt beroende av vad andra har att säga.

Självförtroendet bör baseras på den inre världen, inte på den yttre.

Jag brukade själv vara så, tills jag insåg att självförtroende bör baseras enbart på inre faktorer, inte på yttre faktorer. Det är alltid nödvändigt att söka stöd inom sig själv!

Ofta förstör vi vårt eget självförtroende när vi gör följande saker.

1. Att jämföra oss med andra

Redan som barn tvingas vi att konkurrera med ”mammas kompis son”, när ett annat barns prestationer nämns och våra nedvärderas.

Föräldrarna gör detta oftast i goda avsikter för att få oss att sträva efter att bli bättre, men sådana saker leder bara till att självkänslan och självförtroendet minskar.

Vad är det rätta att göra? Du bör jämföra dig själv enbart med dina tidigare framgångar och försöka bli bättre än din tidigare version!

2. Att inte släppa taget om våra tidigare misslyckanden

Ibland är de bittra nederlagen från det förflutna så starka att de hindrar oss från att nå nya mål. Vi spelar upp dessa situationer om och om igen och kan inte släppa dem.

Det är viktigt att förstå att misslyckanden är normala. De är som språngbrädor som leder till framgång. Du behöver bara inte stå på dem – du måste kliva över dem! Fokusera på ditt mål och låt inte motgångar distrahera dig från det.

3. Rädsla för att bli dömd

En av våra största rädslor är rädslan för att bli fördömda. Denna ”vad kommer folk att säga?” är ibland mer bindande än alla bojor. Men i själva verket är det upp till oss att avgöra om vi lägger stor vikt vid andras åsikter eller inte. Och om så är fallet, varför fokusera på andras prat när vi kan flytta fokus till våra egna drömmar?

4. Förvirring och att inte veta vad vi ska göra efter att vår dröm har gått i uppfyllelse

En mycket vanlig situation är när en kvinna som vi arbetar med för att uppfylla hennes önskemål inte har någon aning om hur hennes liv kommer att se ut efter att hon har uppnått sitt mål. Det är som om livet efter livet inte existerar alls!

Vår hjärna är så konstruerad att den inte gillar det okända – för det innebär slutet på allting, dvs. praktiskt taget ”döden”. Och den kommer att blockera en sådan situation – kommer att börja förhindra rörelsen mot detta mål. Det är alltid nödvändigt att tydligt föreställa sig hur du kommer att leva efter uppfyllandet av din dröm!

5. Fastnar i negativt tänkande

Många studier har redan visat att endast de människor som är ”laddade för framgång” blir framgångsrika. Det är människor med en optimistisk syn på livet trots alla omständigheter.

Om du däremot börjar leta efter ursäkter och tycker synd om dig själv blir du gisslan för negativt tänkande, vilket bara hindrar dig. Alla dessa begränsande övertygelser, tvivel, rädslor och andra negativa attityder drar oss till botten och hindrar oss från att se de många möjligheter som livet erbjuder oss.

Kom ihåg: Det är så som vi tänker som vårt liv blir.

Därför är det viktigt att tro på sig själv. Även om det inte blir något resultat. Även om ingenting går som planerat.

Ta kontroll över dina tankar och koncentrera dig på dem som ger dig kraft att ta dig till toppen och inte tar bort din energi och ditt självförtroende! Genom att ändra vårt sätt att tänka förändrar vi verkligheten runt omkring oss!


Saker som barn aldrig förlåter sina föräldrar (även när de växer upp)

Livet förändras till det bättre om du följer dessa 3 grundläggande lagar i universum

Han, hon och modern

Hur vet du hur mycket du är kär? Paul McCartney citat

Myter angående Biohacking

Ålderdomen kommer inte förrän du bestämmer dig för att bjuda in den

Next
No more posts
No more posts