Skapa kärlek, inte krig. 10 tips för att undvika och stoppa ett gräl

Skapa kärlek, inte krig. 10 tips för att undvika och stoppa ett gräl

Alla par bråkar, men hur de gör det kan vara avgörande för hur deras relation blir. Äktenskaps- och kärleksexperter säger med en röst att det är helt normalt att bråka i ett förhållande, så länge det sker i ”rätt scenario”.

Förstå orsaken till bråket

Människor bråkar med varandra av olika skäl, varav ett ofta är bristande förståelse för varandra. En meningsskiljaktighet om livet i allmänhet eller om vissa specifika saker leder vanligtvis till en dispyt mellan människor, men den kan också mycket lätt förvandlas till ett gräl.

Allt börjar med den enklaste sak: en sade, den andra förstod inte, ett ord för ett ord och konflikten började. Allt beror på båda parternas karaktär, på situationen och på varje parts reaktion på den speciella situationen. Men för att undvika varje gräl måste man kunna tänka på situationen och dess orsaker, lyssna på den andra, på ett intelligent sätt argumentera för sin åsikt och i varje situation kunna hitta en kompromiss som passar båda parter.

De vanligaste orsakerna till att människor bråkar är följande:

  • Olika attityder. Den vanligaste orsaken är olika syn på situationen. Alla människor har denna anledning. Det är värt att förstå att alla har uppfostrats och vuxit upp under olika förhållanden, så alla har format sin egen syn på livet. Om två personer ser olika på samma situation är det svårt att undvika konflikter;
  • Viljan att försvara sina egna åsikter. Alla har en personlig åsikt, och många anser att den är den enda sanna. Det är den här typen av människor som hamnar i konflikt om motparten inte håller med dem. De har ett behov av att inte bara förmedla sin åsikt utan också att få motståndaren att ändra uppfattning. Det är viktigt för dem att bli erkända som riktiga;
  • Ovilja att lyssna. Alla fokuserar vi i första hand på våra egna problem och ibland glömmer vi bort de människor som står oss närmast. Men, just den älskade som är nära och ser att han inte lägger märke till och inte lyssnar, kan ta illa vid sig och plocka upp ett gräl;
  • Brist på kärlek. Om vi pratar om gräl i relationer är en vanlig orsak där brist på kärlek från en av parterna. Som ett resultat av detta beter han sig likgiltigt eller till och med oförskämt. Partnern i sin tur uppfattar det smärtsamt och börjar uttrycka krav och förbittring;
  • Avund. Det finns många människor som kännetecknas av en känsla av avund. De känner att andra har mer tur än de själva, och de överför denna känsla av orättvisa till bråket. De kan tjata, nedvärdera, förolämpa och som ett resultat provocera fram konflikter.

Vilka gräl är användbara och vilka bör undvikas?

Till att börja med är det oundvikligt att bråk uppstår… Det finns inga par eller kärleksförhållanden utan gräl. Acceptera detta som ett faktum.

Se på problemet filosofiskt: ett gräl avslöjar något problem i förhållandet som måste lösas. Det är inte utan anledning som till och med kloka människor i det antika Grekland sade: ”Sanningen föds i ett gräl”.

Skapa kärlek, inte krig. 10 tips för att undvika och stoppa ett gräl

I vissa fall kan även gräl i familjen vara användbara. Om det till exempel finns misstro eller spänningar i förhållandet är ett gräl ett utmärkt sätt att klargöra sina avsikter och önskemål, att hitta och lösa problemet. Låt oss kalla sådana gräl för ”välvilliga” gräl.

Den största skillnaden mellan vänskapliga gräl och destruktiva gräl är strävan efter att lösa gemensamma problem. Detta sker dessutom utan skrik, utan förolämpningar och förebråelser, varefter människor sluter fred med varandra.

Konstruktiva, ”bra” gräl är mycket användbara för relationer. Dessutom gör de det möjligt att göra kommunikationen mellan familjemedlemmar mer trovärdig.

Om du till exempel känner att din man ofta är arg, men inte vill prata om orsakerna till sin ilska, kommer det att varna dig. I ett förhållande med osäkerhet känner paret att det mellan dem finns något osagt, spänningen, någon dold konflikt.

Om du lär dig att bråka på affärer, det vill säga att lösa en konflikt med fredliga medel, genom att försöka att inte förolämpa din partner och inte föra det till en skandal, kommer du alltid att veta att ditt förhållande är öppet, och om din partner blir irriterad av något kommer han inte att börja ackumulera ilska och prata om dig bakom din rygg, och direkt uttrycka sina klagomål.

Det händer också att vissa makar är så envisa i sina åsikter att de är vana vid att argumentera med varandra. Det är normalt om det sker en försoning efteråt.

Tyvärr är de flesta gräl i familjer destruktiva snarare än välgörande. Parterna vill ha krig, inte fred, och deras beteende under ett gräl kan helt förstöra förhållandet.

Under gräl tenderar många par till exempel att höja rösten (och till och med skrika), kasta förolämpande kommentarer mot varandra och säga sårande saker. Detta är olyckligt eftersom det skadar varandra i stället för att lösa problemet.

Destruktiva gräl är handlingar och ord som inte kan glömmas, inte kan ändras eller repareras med ursäkter. Det är ett destruktivt beteende som bara förstör relationen mellan människor.

Även om det är vanligt att vi känner känslor eller att vi blir uppslukade av fåfänga, är det viktigt att komma ihåg att obehagliga, oförskämda eller ohälsosamma diskussioner kan bli en kil mellan dig och din partner.

Det betyder naturligtvis inte att om du inte är nöjd med något i förhållandet måste du hålla med om allt och vara ett ”fattigt får”. De flesta experter inom psykologi anser att dispyter mellan en man och en kvinna – det är normalt, det är en viktig och nödvändig del av förhållandet. Men bara på ett villkor – om striderna i detta ”krig” utkämpas enligt reglerna.

En undersökning av 1 000 personer visade att det är tio gånger mer sannolikt att argumenterande par har ett lyckligt förhållande. Makar med många års erfarenhet vet att meningsskiljaktigheter är oundvikliga. Därför är det logiskt att de är villiga att interagera med varandra och komma till rätta med sina meningsskiljaktigheter. Sådana partners anser att deras förhållande är mycket närmare än de som föredrar att dölja alla sina känslor.

Skapa kärlek, inte krig. 10 tips för att undvika och stoppa ett gräl

Effektiva metoder för att undvika och stoppa ett gräl

1. Lyssna lugnt, tala lugnt, utan förolämpningar

Detta är den viktigaste regeln och sättet att avsluta ett gräl eller att föra in det i en normal konversation.

Undvik förolämpningar i alla situationer. Oavsett vad diskussionen handlar om, oavsett vilket problemområde, förolämpa aldrig, aldrig din älskade. Kom ihåg: En enda avsiktlig förolämpning räcker för att ett enkelt gräl ska eskalera kraftigt till ett storskaligt gräl.

Även om ämnet för ett svårt samtal var ert förhållande, fokusera på den problematiska situationen och inte på samtalspartnerns personlighet. På så sätt förhindrar du ett gräl och klarar av problemet med minimal mental kostnad.

2. Tysta din motståndare med tystnad

Det finns vissa människor som slutar med en vridning, de är hetlevrade, men de är motståndskraftiga. Om du uppmärksammar varje hetsigt uttalad fras kommer bråk mellan er att bli en vana att kommunicera. Det enda sättet att undvika ständiga gräl – en tyst tystnad.

Naturligtvis kommer denna metod för konfliktförebyggande att verka förödmjukande för vissa människor, vissa människor tillåter helt enkelt inte att du väntar i tystnad medan din motståndare ”blåser av ånga”. Här är bara om du med den här mannen eller kvinnan associerar en nära relation, finns det inget annat sätt. Temperera din motståndare med tystnad. Om det är svårt för dig kan du föreställa dig att du har en vattenfylld mun. Om din karaktär inte tillåter att du håller tyst, kommer tio klunkar kallt mineralvatten att få dig till sans.

3. Ta bort ordet ”måste” ur ditt lexikon

Att leva tillsammans innebär naturligtvis ett ansvar för varandra. Båda makarna har skyldigheter som gör dem till primära medhjälpare och medkonspiratörer vid problem. Å andra sidan är det dumt att betrakta detta ansvar som ”skyldigt”. Denna syn på äktenskapet är på vissa sätt till och med destruktiv. Eftersom den förklarar kärleken utifrån en position av tvång, kontroll och begränsning.

Partnern behöver inte göra någonting, han är där för att han vill. Om man vill undvika gräl är det bättre att ersätta uttrycket ”måste” med något mer lämpligt. Till exempel inte ”du måste hjälpa mig och försörja mig”, utan ”det är bra när du tar hand om mig, jag kan inte klara mig utan din hjälp!”.

4. Bryt kedjan av skuldbeläggande

Varje konflikt i ett parförhållande börjar med att någon vädrar aggressioner. Sedan känner han sig skyldig och samvetet börjar gnaga på honom. För att försvara sig själv attackerar han igen och ger sin partner skulden för sitt tillstånd. På så sätt sluter sig cirkeln av skuld- och anklagelserelaterade anklagelser, vilket leder till att konflikten får oöverträffade proportioner.

För att undvika denna cirkel av gräl måste man agera utanför boxen. Antingen slutar du att angripa din partner och tar ändå på dig skulden. Eller så förlåter du dig själv ett utbrott av ilska och försöker hitta kompromisser.

5. Metod för att koppla loss

Denna term inom konfliktstudier betyder att interaktionen upphör när båda sidor lämnar ”slagfältet”.

Genom att välja denna metod för att undvika ett gräl kommer ni till den punkt där antingen en av er slår igen dörren och går, eller så stannar båda hemma men går till olika rum.

Detta är en effektiv metod för att undvika gräl, men med nackdelar. En postkonfliktsituation är möjlig, vilket kan vara mycket smärtsamt för båda parter. Om separationen har inträffat ska du göra allt du kan för att jämna ut situationen så snart som möjligt. Det är just i detta fall som det är värt att göra eftergifter.

6. Lyssna, säg, lyssna, säg

Detta är en enkel och effektiv psykologisk teknik. Den består i att båda parter har en grundläggande förmåga att tala och lyssna i tur och ordning. Så snart det samtidiga skrikandet upphör, övergår själva samtalet till en lägre ton och förvandlas några minuter senare till ett konstruktivt samtal.

7. Stoppsignal

Om det blir en vana att regelbundet bråka med din partner kan du hitta på ett ”lösenord”, eller i NLP-termer ett ”ankare”, tillsammans med din motståndare: ett ord som omedelbart kommer att ändra din uppmärksamhet.

Det ser ut så här: så fort ett gräl uppstår säger någon det uppskattade ordet, och sedan håller båda tyst i exakt en minut. Först därefter kan bråket fortsätta. Men praktiken visar att ingen behöver fortsätta…

8. Erbjud din motståndare att äta

Du skulle bli förvånad, men enligt många studier är det mer sannolikt att människor bråkar och argumenterar när de är tomma. Omvänt beter sig välmående människor fredligt och konstruktivt.

Så om din make/maka är arg och höjer rösten, försök att bjuda honom/henne på middag. För det första kommer detta att mildra ilskan. Och för det andra eliminerar naturliga fysiologiska processer under en måltid stress och lämnar inga spår av den uppblossande ilskan.

9. Flytta konflikten till morgondagen

Sätt en tidsgräns för gräl. Kom överens med varandra om att ni kan bråka när ni vill, så mycket ni vill och av vilken anledning som helst. Men bara fram till kvällen eller fram till 22.00. Efter solnedgången sätter ni er ner och äter middag tillsammans, går ut med hunden tillsammans och avslutar dagen med en fridfull sömn i varandras armar. Även om kränkningen inte är borta ska inte prata om grälet vara någon av motståndarna.

Det är värt att en gång observera denna regim, och nästa gång kommer du att tänka efter innan du inleder ett nytt gräl.

10. Lyssna på din partner och säg sedan ”låt oss fundera på hur vi ska lösa det här problemet”.

Det viktigaste är att förstå att denna fras bör följas av en verklig vilja att lyssna och acceptera andras åsikter. Detta är ett utmärkt motargument i ett gräl med den person du älskar, eftersom det visar att du bryr dig om relationen och att du är villig att lyssna på den andra sidans rimliga argument.


Mjukt, men hårt nödvändigt. Färdigheter som kan ge din karriär ett uppsving

Det kortaste svaret på ett hot

Vilken typ av madrass bör en biohacker ha?

Omedvetna gester som avslöjar en mans förälskelse i en kvinna

Kärlekstriangeln och dess konsekvenser

Fram till vilken ålder behöver söner mammor?

Next
No more posts
No more posts