4 feller som hemmer din åndelige vekst

4 feller som hemmer din åndelige vekst

Åndelig vekst innebærer en oppvåkning av ens sanne natur, en bevissthet om ens formål med tilværelsen, og en forståelse av ens eget potensial. Gjennom åndelig vekst får vi positiv tenkning, glede og optimisme. Åndelig vekst må være kontinuerlig, bare da kan den være effektiv.

Imidlertid er det faktorer som hindrer denne prosessen. Eksperter peker på fire fallgruver, som hjelper til med å forstå hva som hindrer en person i å kjenne sannheten og forbli seg selv.

1. Feil mål for åndelig utvikling

Det viktigste målet for åndelig vekst er å finne svar på spørsmålene man stiller seg selv: «Hva er meningen med min eksistens?», «Hvilket mål går jeg etter?» Åndelig vekst fører til et mer gledelig, lykkelig og meningsfylt liv.

Noen mennesker kommer for dypt inn i den åndelige komponenten i livet. Men de glemmer det viktigste, det jordiske, at det må være harmoni mellom åndelige og materielle verdier.

Det er de som gjennom åndelig praksis prøver å trekke seg fra negative følelser og minner. Men dette er ikke hensikten med indre vekst. Og hvis en person ikke forstår dette, kaster han bort tiden sin, fordi han ikke får noe utbytte av fremgangsmåten.

2. Overdreven selvkritikk og negativitet

Ved å engasjere seg i åndelig praksis blir folk mer bevisste på sine egne mangler, og som et resultat blir de altfor selvkritiske. Noen ganger kommer de til at verden rundt oss er veldig komplisert, full av problemer, og samtidig meningsløs. Og så faller de i en depressiv tilstand, de blir hjemsøkt av farlige tanker. Opplever sjokket av en plutselig innsikt, en person blir apatisk, han mister lysten til å jobbe, ha venner og ha det gøy.

3. Overlegenhetsfellen

Det er et sted der mennesker som bare har oppnådd minimal åndelig vekst faller inn. I mellomtiden tillater de seg selv å se ned på noen som i deres sinn ikke er tilstrekkelig utviklet i bevisstheten og ikke har våknet til oppfatningen av sannhet. De ser på seg selv som bedre enn andre.

I noen tilfeller kan slike neofytter oppføre seg aggressivt overfor de som fortsatt er «blinde» og ikke har «hatt tid til å våkne. Vi må huske at opplysning kommer til alle i sin egen tid.

4. Ønske om å revolusjonere verden

Så snart en person på veien for åndelig vekst blir oppmerksom på urettferdigheten i den sosiale strukturen, har han et desperat ønske om å endre den ved å vifte til en «verdensbrann. På den måten faller han i fellen å tenke at verden kan endres ved ekstern revolusjonerende handling på den sosiale strukturen.

Likevel er sann forandring resultatet av menneskehetens indre evolusjon. Bare med sin realisering er harmoni mulig.


Hvordan påvirker svømming hjernen vår? Forskernes mening

3 metoder for raskt å få styrke og øke energinivået

7 vaner som trekker deg bakover i livet

Tegn på at en mann er mentalt utslitt og hans vitalitet er på kanten

Hvorfor sluttet jeg med husfester og inviterte gjester?

Biohackere og psykoterapi

Next
No more posts
No more posts