Hoe leer je snel lezen

Hoe leer je snel lezen

Hoe snel te leren lezen is een relevante en moeilijke, maar oplosbare vraag. Een van de voorwaarden voor het welslagen van zelfstudie is een bewuste wil, doorzettingsvermogen en oefening.

De techniek van het snellezen bestaat uit verschillende oefeningen die onder de knie moeten worden gekregen. Alle oefeningen “werken” onafhankelijk van elkaar, maar zijn met elkaar verbonden door een gemeenschappelijk idee – een verandering van houding ten opzichte van het proces van waarnemen en assimileren van informatie.

Het is onmogelijk om de inhoud van alle oefeningen in één artikel weer te geven. Elke oefening heeft een verschillend gewicht in het verhogen van de leessnelheid. We kunnen twee hoofdoefeningen onderscheiden. We zullen ze nader bekijken.

Voorbereidende fase

In deze fase leren we geleidelijk snel lezen, waarbij de snelheid toeneemt naarmate we nieuwe vaardigheden van mentale activiteit verwerven en beheersen.

Om de vooruitgang die u boekt te controleren, moet u meteen met een dagboek beginnen. Aan het begin van het dagboek moeten we de beginsnelheid van het lezen bepalen en markeren. Deze wordt bepaald door de formule:

Aantal tekens in de tekst / Tijd in minuten X Begripscoëfficiënt van het lezen.

De coëfficiënt, die bepalend is voor het leesbegrip, wordt bepaald door de antwoorden op vragen over de tekst te analyseren. Voor elk juist antwoord wordt 0,1 punt toegekend. Correcte antwoorden op alle 10 vragen leveren 1 punt op.

De eerste dagboekaantekening, zal de eerste stap zijn in het oplossen van de vraag hoe snel te leren lezen.

Oefening 1: Leer articulatie te onderdrukken bij het lezen

Dit is de eerste en voor veel mensen de moeilijkste oefening.

Articulatie (het uitspreken van woorden voor zichzelf) is het grootste probleem van “snellezen”. En het is niet gemakkelijk om deze articulatie te onderdrukken als je er niet aan gewend bent.

Bij het doen van de oefening moet men bedenken dat niet alleen het mompelen of fluisteren van woorden wordt uitgesloten, maar dat een nieuwe manier van innerlijk spreken ontstaat. Deze neemt de tekst alleen waar ten koste van de visuele identificatie. De spraak- en hoorcomponenten worden volledig geëlimineerd.

Om de articulatie bij het lezen uit te schakelen, moet men zich voortdurend afleiden met ritmische bewegingen van de vingers, het hardop tellen van getallen met om het even welke cue, d.w.z. op om het even welke manier die het best bevalt. Het belangrijkste is de interne spreker af te leiden van het hardop herhalen van de tekst die u met uw ogen ziet.

Na 20-25 uur oefenen kunt u van de articulatie afkomen. Streef niet naar records, het belangrijkste is om het gewenste resultaat te bereiken. Wanneer u de oefening onder de knie hebt en het verwachte resultaat hebt bereikt, d.w.z. lezen zonder articulatie, controleer dan uw leessnelheid en schrijf het resultaat in uw dagboek.

Oefening 2: Diagonaal leren lezen

Het doel van deze oefening is uit te vinden hoe je snel kunt lezen door je perifere gezichtshoek en aandachtsspanne te vergroten.

De essentie van de oefening kan worden uitgelegd aan de hand van het voorbeeld van snel typen op een typemachine of een PC-toetsenbord. Vooral wanneer het toetsenbord als het ware in tweeën is gedeeld. In dit geval werkt de gebruiker met elke hand afzonderlijk alleen op “zijn” deel van het toetsenbord, zonder doublures. Zo is het ook met lezen.

Voordat u met de tweede oefening begint en nadat u deze onder de knie hebt, noteert u ook uw leessnelheid in een dagboek.

Elk oog kan en moet afzonderlijk “zijn” deel van de typebeelden naar de hersenen brengen. De ogen kijken parallel in een gemeenschappelijke richting, maar elk bestrijkt slechts “zijn” deel, en richt zich niet op één centraal punt in het gemeenschappelijke centrum.

Door het parallellisme van de blik, wordt het laterale of perifere zicht uitgebreid. U kunt een groter gebied met tekst zien zonder onnodige oogbewegingen te maken. Hierdoor neemt de snelheid van het “consumeren” van informatie of de snelheid van het lezen toe.

Deze oefening zal u ook helpen om snel hardop te leren lezen. Door te leren werken met uitgebreid perifeer zicht, zal de snelheid van het hardop lezen automatisch toenemen, doordat de hersenen altijd een “werkvoorraad” hebben van woorden die nog niet zijn uitgesproken, maar al wel met de ogen zijn gezien en aan de hersenen zijn doorgegeven.

Zonder ontwikkeld perifeer zicht beschikken de hersenen vaak niet over een voorraad “extra” woorden om uit te spreken, omdat de ogen ze nog niet hebben gezien en aan de hersenen hebben doorgegeven.

Zoals u ziet, is alles eenvoudig en ingewikkeld tegelijk. Eenvoudig om te begrijpen, maar moeilijk om te beheersen. Toch zullen een bewuste wil en doorzettingsvermogen zeker het verwachte resultaat geven.


No more posts
No more posts