5 ideeën om kinderen op te voeden als optimisten

5 ideeën om kinderen op te voeden als optimisten

Als wij willen dat ons kind zich werkelijk ontplooit, zichzelf vindt en gelukkig is, zijn ouderlijke liefde en gezag niet meer voldoende. Het kind moet nog optimisme bijgebracht worden. Hier zijn vijf lessen om hun verlangen om op te groeien en hun geloof in het leven te helpen versterken.

Inleiding

Veel kinderen zijn bang voor de wereld van de volwassenen. In gesprekken met psychologen bij verschillende gelegenheden, spreken zij over gevoelens van machteloosheid en onzekerheid. En hun ouders zijn in de greep van ongerustheid over de toekomst van hun kinderen in onze samenleving, die angst kent door pandemieën en crisis door onzekerheid. Toch zijn de meeste deskundigen van mening dat vandaag de dag juist optimisme het fundament van de opvoeding kan zijn.

Wat is optimisme? Het is geloof in zichzelf, hoop op het beste, het is het vermogen van een persoon om, ondanks moeilijkheden en onzekerheid, de waarde van het leven zelf in te zien en van elk moment te genieten. En dit is de coolste motivator om vooruit te gaan. Maar onze kinderen zijn te jong om dit allemaal te beseffen. Dus als u wilt dat uw kind de wereld met optimisme bekijkt, dan is dat uw taak als ouder.

Alleen een geliefde kan een kind een optimistische kijk op het leven doorgeven.

En het zijn niet alleen ouders en grootouders die een kind met optimisme kunnen vervullen. Het kan iedereen zijn die om hen geeft, die dicht bij hen staat. Iedereen die bereid is een kind zonder schema’s of sjablonen te aanvaarden, die in staat is hem of haar aan te kijken en oprecht verbaasd te zijn: “Zo ben je dus!”. Dit is het soort mens dat het leven zelf waardeert en dit gevoel dus op het kind kan overbrengen.

Bovendien hoeven dergelijke mensen zelf niet per se optimisten te zijn. Op grond van de gegevens van de positieve psychologie stellen psychologen dat pessimistische ouders heel goed een optimistisch kind kunnen opvoeden (op voorwaarde dat zij begrijpen hoezeer hun pessimisme hen belemmert en het kind willen beschermen tegen hun eigen beperkingen).

Optimisme is goed voor elk kind, ongeacht leeftijd of temperament. Maar het is vooral nuttig voor angstige en kwetsbare kinderen, die weer zin in het leven en hoop moeten krijgen.

Zo, dat was het inleidende gedeelte, en we gaan verder met vijf ideeën en principes om kinderen op te voeden als optimisten.

1. Moedig de nieuwsgierigheid van je kind aan

Een klein kind is hongerig naar ontdekkingen. Alles wat hij aanraakt, proeft en ruikt, maakt dat hij zich buiten zijn vertrouwde omgeving wil wagen. En het is onze taak om hem de vrijheid te geven om te experimenteren.

Maak daar gebruik van! Ondersteun zijn nieuwsgierigheid en leergierigheid op alle mogelijke manieren. Kijk goed naar wat je kind doet en waarom, probeer te begrijpen wat hem beweegt en doe mee met zijn activiteiten.

Deel spannende ontdekkingen met je kind, leg ze uit, beantwoord zijn vragen, laat hem kennismaken met nieuwe boeken, tentoonstellingen, reizen – dit alles kan een kind het gevoel geven dat het leven nog heel wat plezier in petto heeft. Dit is genoeg om een kind enthousiast te maken voor de toekomst.

2. Dramatiseer de fouten van je kind niet

Bij het ontdekken van de wereld verkent het kind ook zijn eigen grenzen. Als er te veel mislukkingen zijn, voelt hij zich waardeloos en geeft hij bij de minste moeilijkheid op.

Daarom is het belangrijk dat volwassenen de (vaak ongegronde) angsten onderkennen die wij zonder het te willen op kinderen overdragen. Het is de moeite waard om na te denken: “Hoe ga ik om met mijn eigen fouten? Help ik mijn zoon of dochter te begrijpen dat een fout een kans is om iets te leren?”.

Een andere regel: evalueer niet het kind, maar wat hij gedaan heeft. Scheid zijn inspanningen (vergeet niet ze te steunen) en het niet-succesvolle resultaat. Als we het kind vertrouwen, weten hoe we bij hem/haar kunnen zijn, echter geen taken in zijn plaats uitvoeren, het kind in staat stellen zelf een oplossing te zoeken, eigen successen waarderen, vergroten we daarmee de zelfweerbaarheid en de hoop op succes bij verschillende pogingen.

3. Help je kind preciezer en concreter te denken

Een van de steunpilaren van de positieve psychologie, Martin Seligman, heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar wat een kind kan helpen zich een situatie actief toe te eigenen in plaats van deze passief te tolereren. Hij ontdekte dat pessimistische attitudes worden gekenmerkt door twee kenmerken:

  • Falen persoonlijk opvatten (“Er is iets slechts met mij gebeurd omdat ik slecht ben”);
  • En generaliseren (“Zo gaat het altijd”).

Beide houdingen leiden tot een gevoel van hulpeloosheid. En dat is een gevaarlijk gevoel. Als een kind denkt dat hij iets niet kan oplossen, zal het aan zichzelf gaan twijfelen en zich misschien terugtrekken.

Onthoud: Ieder kind heeft zijn eigen unieke gaven, zijn eigen verborgen talent. Het gebeurt niet dat vaardigheden en talenten helemaal niet aanwezig zijn.

Wanneer een kind faalt, is het dus beter hem zo precies mogelijk uit te leggen wat er gebeurd is en wat hem precies ontbroken heeft. Dan zullen oplossingen duidelijker en meer voor de hand liggend voor hem zijn (en die welke voor hem beschikbaar zijn en niet afhangen van de grillen van het lot).

4. Om uw kind de smaak voor verkenning en een verlangen naar inspanning bij te brengen

Het kost een kind veel energie om zijn plaats in het leven te veroveren, om te bereiken wat hem gelukkig zal maken. Om dit te doen, moet hij zo vroeg mogelijk het gevoel hebben dat de inspanning loont: hem nieuwe vaardigheden bijbrengen of zijn leven verbeteren.

Helaas maken veel ouders hier een zeer ernstige fout: zij bekritiseren een kind als het niet goed gaat, terwijl het kind eigenlijk geprezen zou moeten worden.

Als u wilt dat uw kind succesvol en optimistisch opgroeit, bekritiseer hem dan niet om wat hij niet kan en vergelijk hem niet met degenen die het wel kunnen.

Doe het tegenovergestelde: prijs uw kind voor kleine overwinningen en zeg hem vaker dat hij zal slagen! Wanneer uw kind voor een taak staat die onmogelijk lijkt, herinner hem dan aan de successen die hij door zijn inspanningen heeft behaald (leren lopen, lezen, zwemmen, nieuwe vakken leren op school, enzovoort).

Help uw kind de goede momenten op te merken en te waarderen, want die zullen zijn verdediging zijn in tijden van moeilijkheden, die onvermijdelijk zullen komen. U kunt bijvoorbeeld voor het slapen gaan een dergelijk ritueel maken: denk samen terug aan de momenten waarop uw dochter of zoon in staat was zichzelf te overtreffen, waarop zijn/haar inspanningen werden beloond. Dit is een effectieve strategie om de aandacht te richten op alle goede dingen, en het is goed om weer op te laden voor nieuwe prestaties.

5. Ontwikkel het gevoel van vertrouwen van uw kind in de wereld

Onderzoekers zijn tot de conclusie gekomen dat hoe een kind zichzelf en de wereld ziet, sterk afhangt van de andere mensen die hem elke dag omringen. Sommige kinderen vermijden communicatie met hun leeftijdsgenoten, anderen kiezen ervoor om bevriend te zijn met degenen die zich nog onzekerder voelen.

Jouw taak als ouder is om je kind geïnteresseerd te krijgen in de wereld om hem heen. Lees hem meer boeken voor, laat hem meer foto’s en video’s zien van mooie plekken buiten uw stad, vertel hem waar u bent geweest en wat u hebt geleerd. We kunnen uw kind ook helpen de wereld te leren kennen door belangstelling te tonen voor zijn vriendjes, zijn empathie te ontwikkelen en hem te laten zien hoe fijn vriendschap is.

Optimisme en openheid voor de wereld zijn met elkaar verbonden. En als een kind in deze gemoedstoestand verkeert, zal hij, wanneer hij relaties aangaat met verschillende mensen, al weten wat hij kan verwachten, hij zal bereid zijn om niet bang te zijn en om hulp en steun te vragen, hij zal de wereld om hem heen ervaren als een veilige plaats, waar vele interessante mogelijkheden voor hem zijn voorbereid.


No more posts
No more posts