Hoe beïnvloedt het vermogen om “Nee” te zeggen uw succes en rijkdom?

Hoe beïnvloedt het vermogen om “Nee” te zeggen uw succes en rijkdom?

Wij proberen heel vaak te veel dingen, taken en verlangens in ons leven te “proppen”. Maar helaas, onze dagen op aarde zijn altijd beperkt, en we hebben eenvoudigweg niet de tijd om alles te doen wat we willen doen.

Daarom moet ieder van ons zijn prioriteiten rangschikken om de belangrijkste en zinvolste dingen te kiezen. Het belangrijkste geheim van timemanagement is immers niet om zo efficiënt en productief mogelijk te zijn, maar om te beslissen wat te verwaarlozen en wat op te geven (dat is het geheim van het stellen van de juiste prioriteiten).

Hieronder vertellen we u in 4 stappen hoe u dat kunt doen.

1. Stel jezelf langetermijndoelen

“Wat wil ik van het leven?” Deze vraag begint niet alleen met time management, maar ook met de weg naar duurzaam financieel welzijn.

Een krachtig neveneffect van het vinden van een antwoord op deze vraag is het uitzeven van “tweederangsprioriteiten”, d.w.z. die dingen en taken die eigenlijk niet zo belangrijk voor ons zijn.

Wat het ook is, als het niet behoort tot de top vijf van dingen die je uit het leven wilt halen, dan moet je er resoluut afstand van doen (of de taak onmiddellijk aan iemand anders delegeren).

Weten hoe je NEE moet zeggen is de sleutel tot een vol en rijk leven.

2. Bereken opportuniteitskosten

Laat me eerst de term “opportuniteitskosten” uitleggen. Dit zijn de potentiële voordelen die een persoon misloopt door te weigeren iets te doen. Aangezien deze “gemiste voordelen” meestal onzichtbaar zijn, is het gemakkelijk ze over het hoofd te zien. Vooral als je niet gewend bent om in deze categorieën te denken.

Door verschillende alternatieven te berekenen, kunt u de beste beslissingen nemen. Ook vanuit financieel oogpunt: door alle kosten en baten van elk mogelijk alternatief met elkaar te vergelijken.

Om het duidelijker te maken, volgt hier een voorbeeld:

Elke investeerder staat vaak voor de moeilijke keuze in welke het meest rendabel is zijn geld te investeren:

  1. om onroerend goed te kopen om te verhuren;
  2. of aandelen kopen op de aandelenmarkt.

Een beginnende belegger kiest bijna altijd voor de eerste optie, omdat deze meer vertrouwd en begrijpelijk is (vooral als hij boeken van Robert Kiyosaki heeft gelezen). Een ervaren belegger begrijpt heel goed dat onroerend goed de slechtste optie is om geld in te beleggen (vanwege de extreem lage liquiditeit en de voortdurende waardedaling ervan in dollar-equivalent).

3. Hou in gedachten dat je tijd beperkt is

4.000-5.000 weken. Dat is ongeveer de gemiddelde tijd dat we in deze wereld kunnen leven.

Niet zo veel…

We moeten dus ophouden onszelf wijs te maken dat we nog heel veel tijd voor ons hebben. We moeten ondubbelzinnig een besluit nemen:

  1. Wat is belangrijk voor ons en wat niet?
  2. Wat we moeten doen (en wat we niet moeten doen) in ons beroepsleven?
  3. Hoe kunnen we ons inkomen verhogen?
  4. Hoe we rijkdom en financieel kapitaal zullen opbouwen?

Ieder van ons moet moeilijke keuzes maken, maar er is geen waardig alternatief. Omdat we niet “de onmetelijkheid kunnen omarmen”. En de uitsluiting van het “oneindige” zal leiden tot een uitbreiding van de parameters van het mogelijke.

4. Leer informatiestromen te filteren

Om te slagen in dit leven, is het niet alleen belangrijk wat je leest, maar ook wat je NIET LEEST. Slechte informatie en verkeerde informatie zullen je terugtrekken en uiteindelijk zul je op je oude dag teleurgesteld moeten vaststellen dat je niet in staat bent geweest kapitaal te vergaren of iets van betekenis in het leven te creëren.

Dit is “optellen door aftrekken”. Het is het uitzeven van informatieruis. Het is het uitzeven van alles wat overbodig is.

Vermijd het lezen van nieuws gepubliceerd in de financiële media. Lees alleen nuttige artikelen en blogs waar mensen niet alleen schrijven, maar ook nadenken en hun gedachten delen (zoals de onze).

Door dit te doen, zult u niet toestaan dat uw denken dat van iemand anders wordt. Door dit te doen, zul je leren om voor jezelf te denken, om je eigen conclusies te trekken waar alleen jij beter van wordt, niet iemand anders. Raak eraan gewend om zelf beslissingen over je geld te nemen, niet onder druk van buitenaf.


No more posts
No more posts