Hoe moet energie gekanaliseerd worden om een onderneming succesvol te maken?

Hoe moet energie gekanaliseerd worden om een onderneming succesvol te maken?

In een wereld waar elke menselijke energie-impuls wordt vermenigvuldigd, is het heel gemakkelijk om je te ontwikkelen. Bijna alles is hier mogelijk dat overeenstemt met de basiswetten van het Universum. Men moet zich echter helemaal niet ontspannen en hopen dat elk resultaat op de een of andere manier vanzelf zal komen. Want er zijn enkele eigenaardigheden, die tot verschillende neveneffecten kunnen leiden.

Het eerste wat een ieder die besloten heeft een zaak te beginnen, een idee uit te voeren, moet beseffen, is dat het noodzakelijk is zich “meester van de situatie” te voelen.

Het gevoel van bedelarij, de toestand van twijfel, vergezeld van de wens om te proberen, om risico’s te nemen, de gewoonte om al uw handelingen te rechtvaardigen, zelfs tegenover uzelf, al deze verschijnselen zijn gedoemd om tot moeilijkheden te leiden, zo niet tot teleurstelling. Vooral als het nieuwe streven is voortgekomen uit de wens om iets ouds kwijt te raken. In dit geval zal de verwezenlijking van intenties slechts het begin zijn van nieuwe problemen.

De tweede belangrijke regel bij het kanaliseren van energie is te begrijpen dat alles in het universum kan worden vermenigvuldigd. En men moet bewust alleen datgene denken en voelen wat voordeel kan brengen.

De moderne mens heeft heel vaak de gewoonte excuses te maken. Dit is te wijten aan een onvoldoende levendige perceptie van zichzelf als volledige eigenaar van zijn leven. Bijvoorbeeld, wanneer men vraagt: “Wat zal ik nu drinken, thee of koffie?” wordt gevolgd door een uitleg: “Natuurlijk zijn thee en koffie slecht, of ik weet dat thee gezonder is, maar ik ben zo slaperig dat ik koffie moet drinken”. Dan is dit heel vaak een uiting van de gewoonte om uitvluchten te verzinnen. Maar als het in het beschreven voorbeeld alleen maar gaat om een onnodige verspilling van energie, dan wordt het bij nieuwe pogingen een ernstige verstoring van de ruimte.

Bijvoorbeeld, een verhuizing naar een nieuwe stad wordt bedacht. Wanneer men de energetische impuls schept om te verhuizen, zou men zich in het volste vertrouwen moeten openstellen voor nieuwe mogelijkheden, voor een nieuwe ontwikkelingsronde. Maar meestal hoort men iets als dit: “Omdat ik het hier niet goed kan doen, zal het daar misschien beter zijn. En we hebben dit of dat niet in onze stad, maar het is er wel, of het is handiger om het daar te krijgen. Het is moeilijk voor mij om hier iets te veranderen, misschien is het makkelijker op een nieuwe plek”. En alles waar die persoon het over heeft zal ook naar de uitvoering gaan.

Het werkt allemaal geweldig. Denk eraan: het zijn niet de woorden die vermenigvuldigen, het is de energie.

En in het laatste geval is het de energie van ontevredenheid, twijfel, erkenning van iemands zwakte hier. En op de nieuwe plaats zal er nog meer van dit zijn.

Na de verhuizing moet een persoon heel vaak de gevolgen verwerken van alle vervormingen die hij of zij door dergelijke verklaringen voor zichzelf heeft “opgeroepen”. En om dit te doen moeten ze al hun middelen mobiliseren. De wens om zichzelf te bewijzen dat hij gelijk had of de angst om zwakte te tonen ten overstaan van andere mensen helpen velen. Dit geeft extra motivatie, maakt het mogelijk om “onze krachten te verzamelen”. Maar dit zou niet nodig zijn als zo’n belangrijke onderneming als verhuizen bewust zou worden gevuld met alleen die energieën die bijdragen tot succes.

Elk nieuw ding moet slechts een beweging voorwaarts zijn, een bereidheid om uit te breiden naar nieuwe mogelijkheden. Dat wil zeggen, het is energie die voorwaarts beweegt met vertrouwen. Als het een poging is om alleen maar “weg te lopen” van iets, van problemen, van armoede, van eenzaamheid, van angst, dan zal het resultaat altijd verkeerd zijn. Zelfs als een persoon heel sterk is en altijd in staat is om het doel te bereiken, zal hij, wanneer hij het resultaat bereikt, teleurgesteld zijn.

Voor gegarandeerd succes is het belangrijk dat u zich altijd een echte meester van de situatie voelt. En in deze staat, krachtig en duidelijk uw ware bedoelingen kenbaar te maken, absoluut vrij van elke wens om uit te leggen waarom het nodig is, of om te rechtvaardigen waarom het nodig is. Alleen een holistische, vervullende beweging voorwaarts.

Het is heel belangrijk om de juiste benadering te kiezen voor de planning. Het doordenken van de stappen, het analyseren van de situatie moet absoluut vrij zijn van evaluaties en oordelen. Gewoon droge verwerking van informatie.

En het is heel belangrijk om energie op de juiste manier op te bouwen. Hoe krachtig iemand ook kan zijn, de energie-impuls kan alleen gerealiseerd worden als deze een zekere integriteit heeft.

Ledig gepraat, de wens om zijn ideeën te delen leidt tot het verlies van energie: het stroomt weg als uit een “gat in de emmer”. Alleen de resultaten kunnen worden gedeeld en besproken, de plannen moeten alleen worden gedeeld met die mensen die op de een of andere manier betrokken zijn bij het proces van realisatie. Of die mensen die zo oprecht blij kunnen zijn met het idee dat hun vreugde energie zal toevoegen aan het energetische momentum van het streven. In alle andere gevallen kan overmatig geklets een negatief resultaat veroorzaken. En dan gaat het niet om een negatieve invloed, maar om een eenvoudig “aftappen” van energie.

Evenzo is het voor de verwezenlijking van je intentie belangrijk dat het je ware verlangen is, alleen jouw verlangen, en niet de overtuigingen van iemand anders die je als de jouwe hebt aanvaard.

Bijvoorbeeld, iedereen wil rijk worden of een miljoen dollar verdienen. Maar als iemand niet de bereidheid heeft om “uit te breiden met een miljoen”, wat gebeurt bij waar verlangen, dan zal zo’n voornemen nooit werkelijkheid worden. Maar als het verlangen eigen is, echt, oprecht, dan zal de ruimte zich openen in de juiste hoedanigheid, en zullen de nodige ideeën en mogelijkheden zich als vanzelf aandienen.

Alles is mogelijk in deze wereld. Het is belangrijk precies te weten hoe te handelen. Ik wens u allen een gemakkelijke en harmonieuze weg om nieuwe niveaus van succes te bereiken.


No more posts
No more posts