De energie van rijkdom of 7 principes om die te bereiken

De energie van rijkdom of 7 principes om die te bereiken

Geld op zich brengt geen geluk, dat weet iedereen. Maar geld geeft je de vrijheid om je intenties na te streven. En geld is ook energie. De energie van intentie en mogelijkheden. Als je leeg bent van binnen (moe, apathisch, teruggetrokken), dan heb je geen vector van intentie, of het is naar binnen gericht. In termen van de Universele Wet van Evenwicht, waarom heb je de mogelijkheid van incarnatie nodig? Nul geeft alleen nul, min geeft aanleiding tot min – er zal geen geld zijn of ze zullen alleen verschijnen voor het meest noodzakelijke, om te overleven.

Als je van binnen overweldigd bent (problemen van familieleden, ziekte, schulden) dan zijn er teveel vectoren, de gegeven energie zal vervliegen voordat het aankomt. Geld zal komen en meteen weer gaan. En wat als je er ook naar verlangt? Elke obsessie blokkeert de correcte stroom van energie in het lichaam, creëert het energieblok – je sterkste verlangen blokkeert de mogelijkheid dat geld naar je toekomt. Omdat geld-energie, net als elke energie, vrijheid nodig heeft om belichaamd te worden.

De gretige is despotisch. De geobsedeerde is geïsoleerd in de ruimte van zijn obsessie. En geen vrijheid, geen geld. Geld wordt nooit gegeven omwille van het geld. Net zoals ieder normaal mens eet, niet om te eten, maar om te leven.

Het is heel eenvoudig en logisch. En daarom is het voor ons, mensen, heel, heel moeilijk om die eenvoud te beseffen, om die in onszelf te aanvaarden, want het betekent dat je anders moet gaan leven, dat je je manier van denken en je gewone leven moet veranderen, dat je in het begin geen garanties hebt, helemaal niets… Daar is moed voor nodig. En liefde voor wat je doet. Immers, om voorspoed aan te trekken, moet je in een staat van welzijn verkeren.

Dus, hier 7 eenvoudige principes van Welvaart (zoals uiteengezet door Bob Mandel in “De Geld Mantra’s” boek):

  1. Hou van jezelf: je energie, je talent, je door God gegeven leven;
  2. Vergeef je ouders. Wrok jegens je familie blokkeert je kracht. Laat je verleden los en weet dat je er niet door beperkt wordt. Je kunt altijd opnieuw beginnen;
  3. Volg je missie. Weet dat rijkdom wordt geschapen door de menselijke geest in gemeenschap met God;
  4. Dien anderen zoals je jezelf zou dienen. Het verlangen om vrijuit te geven verrijkt je leven. Vrijgevigheid wordt beloond;
  5. Wees dankbaar voor wat je hebt. Besteed aandacht aan de volheid van je leven, niet aan de leegte. Wanneer het lijkt alsof er niets vreugdevols of goeds meer is in je leven, dan lijkt het alleen maar zo. Geef jezelf de moeite om je die en die dingen te herinneren die je vreugde brengen, en begin ze gewoon te doen;
  6. Zeg “Nee” tegen dingen die je niet wilt. Sluit geen compromis met jezelf;
  7. Wees bereid om vrij te ontvangen. Ontvangen verplicht je niet om iets terug te doen, om iets voor iets te doen. Laat jezelf ontvangen om wie je bent, niet om wat je doet.

En onthoud: God geeft je altijd meer dan waar je om vraagt. Je geld is je energie. Net zoals energie niet uit het niets komt en nergens heen gaat, zo verschijnt het geld niet zomaar uit het niets en voor niets. Het verschijnt alleen wanneer het echt nodig is voor een belangrijk doel.

We hebben het natuurlijk over het grote geld, over rijkdom. Zulk groot geld wordt altijd van boven gegeven voor een bepaald doel, een zending of een bediening. Je kunt de wereld dienen, je kunt je klanten dienen, je kunt je bedrijf dienen. Je kunt één belangrijk persoon of familie dienen. Het doet er niet toe. Het gaat erom dat je begrijpt waarom je het doet en dat je het wilt doen.


No more posts
No more posts