Het kortste antwoord op een bedreiging

Het kortste antwoord op een bedreiging

De kortste en meest samenhangende reactie op een dreiging werd gegeven door de Spartanen. Een beknopt antwoord. De Spartanen leerden van jongs af aan kort en duidelijk te spreken. Het is een antwoord van één woord. Maar er zit diepe wijsheid in.

De Macedonische koning Filippos wilde Sparta aanvallen. Maar eerst dreigde hij de Spartanen bang te maken en zich over te geven (en de poorten naar de stad te openen). Koning Filippos zei tegen de Spartanen:

“Geef je over! Ik zal toch winnen. Als ik de poorten van de stad openbreek, zal ik opdracht geven uw huizen en tempels te verwoesten, uw tuinen en gewassen te vertrappen, en ik zal de inwoners doden of tot slaven maken. Daarom kunnen jullie je maar beter vrijwillig overgeven!”.

De Spartanen luisterden naar de boodschap en beantwoordden de dreiging met slechts één woord:

“Als”.

Wat betekende: “Als je kunt, vuile Macedonische koning.” En toen namen ze alle maatregelen om zichzelf te beschermen. En ze onderwierpen zich niet aan koning Filippos. Hij kon Sparta niet veroveren.

Welke lessen kunnen we trekken uit deze historische parabel? Als je door iemand of iets bedreigd wordt, zijn de woorden van je tegenstander altijd een mogelijke ontwikkeling van de situatie, maar niet gegarandeerd. In feite weet je tegenstander nooit 100% zeker hoe de gebeurtenissen zich zullen ontvouwen. Zelfs als hij de overhand in zijn voordeel heeft. En hoe minder hij van je weet, hoe groter zijn onzekerheid.

Bedreigingen zijn tegenwoordig erg populair in ondervragingen. Soms worden we bedreigd door klanten, partners, en zelfs geliefden. Maar uw reactie moet zijn zoals de Spartanen:

“Als je kunt”.

Als iemand je bedreigt, wil dat niet zeggen dat hij wint. Het is een tactiek, een truc. Een dreigement mag je niet doen opgeven. Integendeel, de dreiging moet je mobiliseren en je kracht geven. Je moet van tevoren bedenken hoe je een uitweg kunt vinden en jezelf kunt beschermen tegen de vijand.

Angst en vrees breken zwakke mensen, maar de sterke mensen worden nog sterker!

Waarom? Ja, omdat sterke mensen weten dat het onmogelijk is om alles te controleren, het is onmogelijk om alles te weten en alles te voorzien. En als zij de indeling in hun voordeel goed hebben voorbereid, dan zullen de kansen van de tegenstander minimaal zijn.

Maar wat doen de zwakkeren? Zij gooien plotseling de witte vlag uit! Er is een vergissing.

Ja, soms bluffen onze tegenstanders niet. En wij begrijpen dat wat zij zeggen ons grote schade zal berokkenen. Dus moeten we alle maatregelen nemen om onszelf te beschermen. Absoluut alles. En tegelijkertijd bedenken hoe we de schade aan de vijand kunnen vergroten.

Dit is de natuur. De sterken vallen de zwakken aan. De sterken mijden de sterken. Leeuwen vallen zelden leeuwen aan en beren vallen zelden beren aan. Waarom? Omdat de schade van winnen in deze strijd groter kan zijn dan de beloning.

Als je bedreigd wordt, betekent dat dat je moet bedenken hoe je jezelf kunt verdedigen. En vecht op elke manier die je kunt. En laat degene die je bedreigt, of het lot zelf, weten dat je klaar bent om te vechten.

“Als” is het sleutelwoord. Er kunnen slechte dingen gebeuren. Of misschien niet, als je klaar bent om te vechten en de intentie hebt gevormd om jezelf te verdedigen. De toekomst is veranderlijk. Veel hangt van ons af.

We kunnen de toekomst niet kennen. Als er slechte dingen gebeuren, zullen we nadenken over wat we daarna moeten doen. Maar onze reactie op de dreiging hangt volledig van onszelf af.


No more posts
No more posts