5 gewoonten (vaardigheden) van geboren leiders

5 gewoonten (vaardigheden) van geboren leiders

In elke organisatie zijn er een paar van de meest gezaghebbende werknemers. Hun invloed hangt niet af van hun positie of officiële autoriteit. Vaak handelen zij onbewust. Zij worden echter verenigd door bepaalde gewoonten die kunnen worden overgenomen.

1. Vertrouwen inboezemen

Dit is geen tactiek, maar eerder een manier van leven. Het is niet een hoge positie die je helpt gezag te verdienen, maar het vertrouwen van de mensen om je heen. Bij het bestuderen van informele leiders valt op dat zij de eersten zijn om vertrouwen te tonen. Daarna versterken of veranderen zij hun houding ten opzichte van de persoon, afhankelijk van hoe deze zich heeft gedragen. Met andere woorden, ze oefenen “snel vertrouwen” uit.

Laten we ons een projectmanager voorstellen. In zijn groep is er een lid dat alleen bekend is door zijn reputatie. Een geboren leider zal niet wachten tot hij vertrouwen heeft verdiend. Een nieuwe relatie begint met vertrouwen, en het resultaat zal niet lang op zich laten wachten. Mensen reageren verrassend goed op het gevoel vertrouwd te worden, en zullen bergen verzetten om dit eenvoudige maar doeltreffende gebaar terug te betalen.

Een geboren leider zaait vertrouwen rondom zich. Zelfs als iemand het breekt, zal dat eerder een uitzondering zijn. Uiteindelijk helpt de praktijk van snel vertrouwen bij het ontwikkelen van sterke relaties. Het is de sleutel tot succes voor iedereen die leiding wil geven.

2. Het beheren van wederkerigheid

Dit is de eenvoudigste tactiek die je helpt om je te omringen met medestanders. Onderzoek bevestigt dat als je iemand een plezier doet, de kans groot is dat hij de gunst teruggeeft.

Informele leiders weten hoe ze situaties moeten creëren waarin anderen bij hen in het krijt staan. En in de regel is dat geen manipulatie, maar een oprecht verlangen om te helpen. Steunend op hun omgeving bieden zij hun medemensen steun, toegang tot informatie en middelen. Zij creëren een schuld van wederkerigheid door eenvoudigweg te helpen.

Wanneer de tijd komt om die schuld terug te betalen, willen mensen graag de gunst teruggeven.

3. Grenzen verleggen

De geboren leiders weten hoe sterke verbindingen te ontwikkelen over formele organisatiegrenzen heen. Zij zijn goed in cross-industry relaties en samenwerking. En conventies zoals bedrijfshiërarchie weerhouden hen er niet van oplossingen voor problemen te zoeken. Tegelijkertijd leren zij nieuwe dingen, leren zij de benaderingen en moeilijkheden van andere mensen kennen.

In wezen versterken geboren leiders hun netwerk van contacten. Zij krijgen inzicht in realiteiten, middelen en uitdagingen op andere gebieden, alsook toegang tot waardevolle informatie en personen met gespecialiseerde vaardigheden. Als gevolg daarvan zien zij het grotere geheel dan de meesten, kunnen zij kansen identificeren en de juiste middelen gebruiken om bijzonder moeilijke problemen op te lossen.

Dit laatste punt is de basis van de volgende gewoonte.

4. Allianties opbouwen

De reeds genoemde gewoonten geven gezagsdragers het vermogen om de nodige middelen in te zetten om problemen op te lossen of belangrijke projecten te voltooien.

Door hun aangeboren capaciteiten bouwen informele leiders sterkere allianties op dan een of andere aangestelde leider. Zij weten naar wie zij moeten gaan en hoe zij de juiste mensen op het juiste moment moeten inschakelen om goede resultaten te behalen. En ze hebben geen hoge posities of orders van bovenaf nodig om dat te doen. Dit is het type leiderschap dat op dit moment relevant is.

5. Problemen zien

Een unieke kwaliteit van geboren leiders is het vermogen om kansen of problemen te zien die vaak worden genegeerd. Deze kunnen grijze gebiedsproblemen worden genoemd.

Zij bestaan in vrijwel elke organisatie en vallen meestal buiten de verantwoordelijkheid van het individu of de groep. Grijze gebiedsleiders zijn bedreven in het identificeren ervan en hebben de middelen om ze op te lossen.

Deze gewoonten zijn nuttig voor iedereen, ongeacht positie of organisatie. Leiderschap is niet de macht die een positie geeft. Het is eerder een professionele kwaliteit, het vermogen om waarde te creëren door respect, vertrouwen, steun, en het vermogen om de juiste beslissingen te nemen door en met anderen.


Dingen die kinderen hun ouders nooit vergeven (zelfs niet als ze volwassen zijn)

Het leven verandert ten goede als je deze 3 basiswetten van het universum in acht neemt

Hij, Zij en de Moeder

Hoe weet je hoeveel je verliefd bent? Paul McCartney citaten

Mythes over Biohacking

Ouderdom komt pas als je besluit het uit te nodigen

Next
No more posts
No more posts