Eis niet te veel van de wereld. Schopenhauer’s regels voor een gelukkig leven

Eis niet te veel van de wereld. Schopenhauer’s regels voor een gelukkig leven

Schopenhauer, een van de beroemdste filosofen aller tijden, is wijd en zijd bekend om zijn scherpzinnige uitspraken. In zijn academische geschriften en boeken was hij niet verlegen om zich uit te drukken en keek hij naar het leven met pessimisme en de overtuiging dat we de slechtst mogelijke versie van het leven leiden.

Hij betoogde dat geluk slechts een illusie was en dat het leven een voortdurende schommeling was tussen pijn en verveling. Het is des te vreemder dat na zijn dood tussen zijn persoonlijke aantekeningen een map werd ontdekt met de titel “De kunst van het geluk”. Daarin had hij de regels opgeschreven waarmee onnodige pijn en onnodig lijden konden worden vermeden.

Vanwege zijn pessimistische kijk op het leven is Schopenhauer bij de meeste mensen niet erg geliefd. Maar als we zijn boeken aandachtig lezen, kunnen we er veel in vinden dat ons leven probleemlozer en gelukkiger kan maken.

Laten we eens kijken naar de basisregels die Schopenhauer geeft.

1. Eis niet te veel van de wereld

Schopenhauer werd beïnvloed door het boeddhisme en liet zich door deze filosofie inspireren. Het zegt dat we niet te veel van de wereld moeten willen. Het kan alleen maar leiden tot meer ontevredenheid en ontevredenheid. Elk verlangen genereert meer en meer. Hoe minder we eisen, hoe gelukkiger ons leven zal zijn.

2. Wees voorzichtig met wie je kiest om te volgen

Schopenhauer geloofde dat een van de belangrijkste hindernissen voor de ontwikkeling van mensen, hun vaardigheden en bekwaamheden, is dat mensen niet luisteren naar degene die slimmer is dan anderen, maar naar degene die zo wil overkomen en degene die het hardst spreekt.

3. Vermijd vergelijkingen en afgunst

Schopenhauer stelde dat afgunst een van de ergste emoties is, omdat het ons voor altijd ontevreden laat zijn met ons eigen leven. We vergelijken onszelf meestal met mensen waarvan we denken dat ze rijker, slimmer, gelukkiger of mooier zijn, en het is bijna onmogelijk om in deze competitie te winnen. De sleutel tot geluk is begrijpen dat we allemaal verschillend zijn en dat onszelf vergelijken met iemand anders gewoon geen zin heeft.

4. Verspil je vitaliteit niet aan zorgen

Voordat je iets onderneemt, is het belangrijk om goed na te denken. Maar als je de eerste stap hebt gezet, is het zinloos je zorgen te maken over hoe het zal aflopen. De resultaten hangen niet altijd alleen van ons af, en als u alles in het werk stelt om te bereiken wat u wilt bereiken, heeft het geen zin meer om u zorgen te maken of bang te zijn.

5. Volg je instincten

Volgens Schopenhauer worden mensen in groepen verdeeld volgens verschillende criteria: sommigen blinken uit in logica, anderen in creativiteit, sommigen zijn actiever, anderen geven zich graag over aan reflectie. Dit alles is niet erg als je je persoonlijke instincten volgt zonder iemand te imiteren of te proberen te behagen.

6. Neem de verantwoordelijkheid van je leven in eigen handen

De filosoof drong erop aan dat ons geluk van niemand anders dan van onszelf zou moeten afhangen. Geluk dat afhankelijk is van externe bronnen is vergankelijk en veranderlijk. Daarom raadde hij aan het geluk niet te zoeken in de wereld om ons heen, maar in onszelf.

7. Word Realistisch

Niet alleen hebben we te veel wensen, maar opgeblazen verwachtingen zijn vaak een bron van ongelukkigheid. Als we gelukkig willen zijn, moeten we een zo realistisch mogelijke houding aannemen en onze opties overwegen. We moeten leren obstakels te overwinnen en niet verwachten dat dingen snel en gemakkelijk gebeuren.

8. Waardeer wat je hebt alsof je het morgen gaat verliezen

Tijden veranderen, maar de belangrijkste waarden blijven dezelfde. Gezondheid, familie en vrienden zouden duidelijk zwaarder moeten wegen dan alle materiële zaken. Maar vaak denken we veel meer aan wat we missen en waarderen we niet wat we hebben. Als je gelukkig wilt zijn, begin dan elke dag met dankbaarheid voor alle mooie en geweldige dingen die je al hebt.

9. Wees mild voor jezelf

Het gebeurt vaak dat we te hard oordelen over onze eigen fouten. We wentelen ons in momenten van schuld, bitterheid en zelfverachting. Schopenhauer vergeleek vriendelijkheid met een kussen dat de gevolgen van alle kwaad verzacht. Er moeten zo veel mogelijk van deze “kussens” zijn, we moeten vriendelijk en zelfgenoegzaam zijn, iedereen maakt fouten, maar het is door hen dat we groeien en beter worden.

10. Een evenwicht vinden tussen de toekomst en het verleden

Om een gelukkig leven te leiden, is het uiterst belangrijk dat een mens een evenwicht vindt tussen de toekomst en het verleden. Het is belangrijk om vooruit te plannen, maar om met beide benen op de grond te blijven staan. We moeten ons verheugen in het heden, maar geen plannen en geluk uitstellen voor een toekomst die misschien niet zal komen. Probeer op elke dag, op elk uur, op elk moment, te vinden wat je helpt om met gemak vooruit te gaan.

11. Jaag het geluk niet na, maar verbeter je leven geleidelijk

Mensen zijn zo gebouwd dat ze alles tegelijk willen. Maar zo werkt het niet. Om iets te bereiken, moet je een inspanning leveren.

Ja, natuurlijk zijn er momenten dat we geluk hebben, dat het geluk aan onze kant staat en we sneller krijgen wat we willen. Maar we moeten begrijpen dat dit slechts een “geschenk van het lot” is, niets meer. En het zal misschien niet meer gebeuren. Het leven en het lot zijn ons helemaal niets verschuldigd. Denken dat we geboren zijn om gelukkig te zijn is een vergissing.

12. Zoek altijd naar nieuwe mogelijkheden. Leer altijd iets nieuws

Als we niet voortdurend iets nieuws leren, ons verdiepen in nieuwe vaardigheden, nieuwe ideeën opdoen en nieuwe uitdagingen aangaan, terwijl we in onze comfortzone blijven, is er sprake van langzame aftakeling en verbleking. Het zijn de uitdagingen en leringen die de persoonlijke groei aandrijven die Schopenhauer met geluk associeert.


Om achter hem te staan als een stenen muur. Maar wat kost het?

Je gaat tegen je lot in als je deze 7 tekens in je leven hebt

Om te sterven van liefde. Wie heeft zo’n leven en het einde nodig?

Afspraakjes voor alleen een gesprek. Hoe reageren meisjes?

Zacht, maar hard nodig. De vaardigheden die uw carrière een boost kunnen geven

Het kortste antwoord op een bedreiging

Next
No more posts
No more posts