11 principes van communicatie met de innerlijke stem

11 principes van communicatie met de innerlijke stem

Als een innerlijke stem ons gaat regeren, betekent dit dat er spoedig problemen zullen zijn. Zielsgevoelens zijn verwant aan lichamelijke pijn. In vele talen van de wereld worden woorden als “pijn”, “verwonden”, “traumatiseren” gebruikt wanneer men verwijst naar zowel innerlijk ongemak als lichamelijk ongemak.

Woorden en gedachten beïnvloeden het lichaam door intracellulaire mechanismen in gang te zetten die vergelijkbaar zijn met de reactie op fysieke pijn, schrijft psycholoog Ethan Kross in zijn boek “Chatter: The Voice in Our Head, Why It Matters, and How to Harness It” waarin hij aanbevelingen geeft over hoe je tegen jezelf kunt praten om jezelf geen pijn te doen.

Dus, welke principes moet je volgen om in harmonie te zijn met je innerlijke stem?

1. Kalmeer de innerlijke stem met aanrakingen

Zachte aanraking is een zeer krachtig instrument. In een aantal experimenten hebben wetenschappers geconcludeerd dat een simpele aanraking op de schouder van niet meer dan een seconde mensen met een laag gevoel van eigenwaarde in staat stelde zich minder zorgen te maken over de dood en een nauwere band te voelen met andere mensen. Nog verrassender was dat een knuffel, zelfs met een kunstmatig maar aangenaam aan te raken voorwerp, zoals een teddybeer, hielp. De hersenen zien het aanraken van een teddybeer waarschijnlijk als intermenselijk contact.

Wat we geven en ontvangen in onze dagelijkse interacties met anderen verrijkt ons en kalmeert onze innerlijke stem. Als u zich angstig voelt, beïnvloed dan uw innerlijke stem door tactiel contact: raak iets aan dat mooi, zacht en lief is.

2. Deel je negativiteit niet met anderen

Emoties zijn als brandstof voor een straalmotor; ze moedigen ons aan om met iemand te praten en te vertellen welke gedachten en gevoelens er door ons hoofd spoken. Onderzoekers hebben echter ontdekt dat het bespreken van negatieve ervaringen met anderen niet bijdraagt aan herstel.

Ja, dit is volledig in strijd met de conventionele wijsheid. De massacultuur beweert dat als je je ziel verlicht, je je beter voelt. Natuurlijk, door met iemand te delen, voelen we de steun van degenen die dicht bij ons staan. Maar de manier waarop we praten en luisteren heeft bijna geen effect op de innerlijke monoloog. Vaak wordt de spreker in ons alleen maar verhit, dus als je rust in je hoofd wilt vinden, praat dan niet over je problemen.

3. Afstand nemen

In 1970 stelde Aaron Beck, een van de grondleggers van de gedragspsychotherapie en een gerespecteerd psychiater, voor dat het hartstochtelijk onder de loep nemen van iemands gedachten het belangrijkste hulpmiddel is dat psychotherapeuten moeten gebruiken bij het werken met cliënten. Beck noemde dit proces distantiëren. In latere jaren werd distantiëring echter opgevat als vermijding – dat wil zeggen, pogingen om niet aan problemen te denken. Distantiëren impliceert echter geenszins vermijding. Theoretisch kun je je bewustzijn gebruiken om van buitenaf naar een moeilijke situatie te kijken.

Deze benadering is anders dan de mindfulness-methode. Het gaat er niet om afstand te nemen en gedachten te zien stromen zonder erbij stil te staan. Het gaat erom je gedachten waar te nemen, maar van een afstand, en dit is helemaal geen vermijding.

4. Bekijk jezelf eens van de buitenkant

Het vermogen om onszelf van buitenaf te bekijken is een krachtig visualisatiemechanisme dat in de geest is ingebouwd. Wanneer we ons onplezierige gebeurtenissen uit het verleden herinneren of verontrustende toekomstscenario’s schetsen, spelen we mentaal een hele voorstelling af in ons hoofd. Het is als een video die in je telefoon is opgeslagen. De scènes worden echter niet exact herhaald. Onze herinneringen en dromen veranderen elke keer, we zien andere beelden.

Soms spelen we bijvoorbeeld in ons hoofd na wat er gebeurd is, alsof we erbij waren. En dan observeren we onszelf van buitenaf, alsof we van gezichtspunt veranderd zijn. Het is alsof we een vlieg op de muur zijn. We kunnen dit vermogen gebruiken om onze innerlijke stem te controleren.

5. Stel je voor dat je een omstander bent

Als de innerlijke stem in vruchteloze mijmeringen is geraakt na een onaangenaam gesprek met een andere persoon of groep mensen, stel je dan voor dat je een neutrale toeschouwer bent wiens taak het is een oplossing te vinden die alle partijen in het conflict tevreden zou stellen. Dit zal helpen de intensiteit van de negatieve emoties te verminderen, de geagiteerde spreker van binnen te kalmeren, en een gunstig effect hebben op onze relaties met degenen die bij het onaangename gesprek betrokken waren, inclusief onze wederhelften.

6. Stel je voor dat je advies geeft aan een vriend

Een andere manier om afstand te nemen van het probleem is u voor te stellen dat u advies geeft aan een vriend in een soortgelijke situatie. Denk na over welk advies u hem zou geven, en volg dat dan op.

7. Praat met jezelf

Het maakt niet uit of je jezelf voorstelt als een “vlieg op de muur”, mentaal door de tijd reist, of jezelf en je hachelijke situatie op kleinere schaal ziet. Je kunt afstand van jezelf nemen op elke manier die je wilt. Door tweede- en derdepersoon voornaamwoorden te gebruiken, kun je je ervaring normaliseren met de universele “jij”. Op deze manier creëer je een waardevolle bron voor de strijd tegen je innerlijke stem.

Door tegen jezelf te praten alsof je iemand anders bent, moedig je mensen aan om de omstandigheden te zien als een kans. Je zult jezelf mentaal steunen (“je kunt het”) en minder geneigd zijn om de situatie te dramatiseren.

8. Noem jezelf bij naam

Dit is een voortzetting van het vorige punt. Het veelvuldig voorkomen van het voornaamwoord “ik” is een zekere indicator van onaangename emoties. Een van de experimenten vond bijvoorbeeld plaats in zes laboratoria in twee landen, en bijna vijfduizend mensen namen eraan deel. Wetenschappers vonden een sterke correlatie tussen het voornaamwoord “ik” en negatieve gevoelens.

Volgens een andere studie kun je de kans op een depressie in de toekomst voorspellen door de frequentie te analyseren waarmee het voornaamwoord “ik” wordt gebruikt in Facebook-posts. Met andere woorden, als je tegen jezelf praat met de voornaamwoorden “ik”, “mij” en “mijn” kan dat een taalkundig teken zijn van aanhoudende zelfspot.

Gebruik je eigen naam en tweede en derde persoon voornaamwoorden (zoals hierboven besproken), waardoor je de indruk wekt dat je tegen een andere persoon praat, terwijl je tegen jezelf praat.

9. Koop jezelf een amulet

Als je gewoon gelooft dat een bepaald voorwerp of de uitvoering van een of ander ritueel je zal helpen om met je innerlijke geklets om te gaan, is dat precies wat er waarschijnlijk zal gebeuren, dankzij de verwachtingen van onze hersenen. Het is niet nodig om in bovennatuurlijke krachten te geloven voor een positief resultaat. Het is voldoende om te begrijpen dat dergelijke handelingen de genezende vermogens van de hersenen stimuleren.

10. Maak een ritueel en doe eraan mee

Met ritueel wordt hier bedoeld een duidelijke opeenvolging van handelingen met een bepaalde betekenis. Bijvoorbeeld het geven van een gevoel van orde en beheersing, wat vaak zeer behulpzaam is in het geval van innerlijk geklets. Hoewel veel van de rituelen waarmee wij ons bezighouden het product zijn van familie of cultuur (b.v. bidden tot onszelf of mediteren), zullen ook procedures die u zelf hebt bedacht u rust brengen.

U kunt bijvoorbeeld het appartement opruimen, voorwerpen van de ene plaats naar de andere verplaatsen, in een bepaalde volgorde stappen (herinner u als kind: wij stappen alleen op de grijze tegels, en u mag niet op de witte stappen), enzovoort.

11. Bekijk het negatief eens van de andere kant

We maken de fout om de innerlijke stem alleen te waarderen omdat hij ons inspireert. Zelfs als de innerlijke dialoog negatieve gevoelens veroorzaakt, is dat op zichzelf geen slechte zaak. Hoe pijnlijk het ook is, het vermogen om angst, opwinding, woede en andere negatieve emoties in kleine doses te voelen, is nuttig. Het mobiliseert ons om op de juiste manier te reageren op veranderingen in de wereld om ons heen.

Met andere woorden, in veel gevallen is de innerlijke stem nuttig, niet ondanks de pijn die hij veroorzaakt, maar juist daardoor. Negatieve attitudes vertroebelen de geest, maar zonder de innerlijke spreker zou het moeilijk voor ons zijn om te leren, te veranderen en te verbeteren.

11 principes van communicatie met de innerlijke stem

Als deze tips nuttig voor u waren, raden wij u aan dit prachtige boek in zijn geheel te lezen. Koop het boek “Chatter: The Voice in Our Head, Why It Matters, and How to Harness It” op Amazon.


Welke invloed heeft zwemmen op onze hersenen? De mening van wetenschappers

3 methoden om snel sterker te worden en meer energie te krijgen

7 gewoonten die je achteruit trekken in het leven

Tekenen dat een man mentaal uitgeput is en zijn vitaliteit op het randje staat

Waarom ben ik gestopt met huisfeestjes en gasten uitnodigen?

Biohackers en Psychotherapie

Next
No more posts
No more posts