Avain menestykseen tai miten muuttaa luonnettasi?

Avain menestykseen tai miten muuttaa luonnettasi?

Nykyään monet ihmiset ajattelevat löytävänsä avaimen menestykseen. ”Sinun on muutettava luonteenpiirteitäsi, niin asiat paranevat” – useimmiten ”hyväntekijät” neuvovat näin, kun he näkevät vanhan tuttavan tyytymättömänä asemaansa työssä tai muiden ihmisten asenteeseen.

Monet ihmiset harkitsevat luonteenpiirteidensä muuttamista ratkaistakseen nykyiset ongelmat ja poistaakseen mahdolliset konfliktit tulevaisuudessa. Usein näin tapahtuu aviopareissa, jotka arvostavat perhesuhteita. Työssä, kotona ja ystävien kanssa ihmiset kohtaavat säännöllisesti keskusteluja luonteesta.

Sanotaan, että joidenkin ihmisten luonne auttaa heitä elämässä ja työssä ja toisten kohdalla päinvastoin. Tällaisten asenteiden vallitessa kysymys siitä, miten luonteensa voi muuttaa, muodostuu melkeinpä kulmakiveksi matkalla onnellisuuteen ja menestykseen työssä.

Jos on olemassa kysymys, on oltava myös ratkaisu. Koska tämä ei ole akateeminen artikkeli, tässä ei käsitellä psyyken teoriaa ja ihmisen käyttäytymisen psykologiaa. Tässä tarkastellaan ainoastaan käytännön näkökohtaa, joka koskee sitä, miten voit muuttaa luonnettasi ja mitä se pohjimmiltaan tarkoittaa.

Aloitetaan siis…

Vaikuttaako ihmisen luonne hänen menestykseensä?

Ensimmäinen asia, jonka haluan kertoa teille, on se, että oikein on, että ihmiset pyrkivät saamaan selkeän käsityksen siitä tuloksesta, jonka he haluavat saavuttaa tai saada, ennen kuin he aloittavat mitään toimia. Jos ihmiset haluavat muuttaa luonteenpiirteitä, he haluavat myös saavuttaa jotain tai saada jotain muutoksen tuloksena. Herää kuitenkin järkevä kysymys: ”Mitä tarkalleen ottaen halutaan saavuttaa tai saada ja miksi luonteenpiirteitä on muutettava?”.

Tarkastellaan vastausta ”järkevän” kysymyksen ensimmäiseen osaan ihmisten käyttäytymisen motiivien kautta.

Itsensä muuttaminen ei nykyään ole vaikeaa. Voit hankkia tatuoinnin tai lävistyksen, voit vaihtaa vaatteidesi väriä tai tyyliä. Ihmiset voivat tehdä ja tekevät näin. Tämän seurauksena ihmiset muuttavat ympäröiviensä käsityksiä ja muuttavat tapaa, jolla he itse näkevät itsensä. He pääsevät sosiaalisiin piireihin tai ”hengailupaikkoihin”, joihin he eivät aiemmin päässeet. He saavat ylennyksen, josta ovat unelmoineet, ja paljon muuta.

Muuttamalla ulkonäköään ihmiset saavat arvostusta lähipiiriltään.

Toisin sanoen ihmiset alkavat tehdä jotain itselleen saadakseen jotain uutta, mitä heillä ei ole. He etsivät jonkinlaista hyötyä, joka ei välttämättä ole aineellista. Tämä hyöty on se, että ihmiset haluavat olla arvostettuja ja tarpeellisia, he haluavat tulla kaikin tavoin hyvinvoiviksi.

Tarkastellaan nyt vastausta ”järkevän” kysymyksen toiseen osaan ihmisen käyttäytymisen mallin kautta.

Miksi ihmiset pyrkivät siihen? Koska kaikkea ei voi muuttaa ulkonäöllä ja käytöstavoilla. Joskus ihmiset miettivät vakavasti, miten he voisivat muuttaa luonnettaan perusteellisesti saavuttaakseen uusia etuja.

Joskus halutun päämäärän saavuttaminen vaatii paljon enemmän vaivaa. Jos henkilö on erittäin motivoitunut, hän yksinkertaisesti mukauttaa luonteensa asetettujen tavoitteiden ja keinojen mukaiseksi.

Tämä on kuitenkin paljon riskialttiimpi strategia. Jos henkilö joutuu muodin jahtaamaksi tai väkijoukon vietäväksi, hänen haluamansa päämäärä ei välttämättä olekaan se, mitä hän todella halusi. Tällöin kaikki, mitä henkilö tekee, on tuomittu epäonnistumaan tai antamaan minimaalisia tuloksia.

Henkilössä syntyy tyytymättömyyden tunne, kun hän ei ole asioillaan, ei ole ”omalla paikallaan” ja yrittää saavuttaa väärää päämäärää. Kun ihminen pyrkii johonkin, mikä ei ole hänen luontaisen luonteensa tarve, hän ei onnistu ja kärsii. Tämä johtuu siitä, että väärää päämäärää ei voi saavuttaa.

Haluaisin myös huomauttaa, että ihmisen luonne ei määrää hänen menestystään elämässä. Ihminen voi menestyä ja olla onnellinen millä tahansa luonteella. Tärkeintä on tehdä ”oma asiansa”. Tärkeää on myös löytää ja kommunikoida sellaisten ihmisten kanssa, jotka hyväksyvät ihmisen sellaisena kuin hän on.

Selventääkseni, mistä puhun, tässä on yksinkertainen esimerkki luonnosta:

Etelämantereen pingviini ei muuta luonnettaan sen vuoksi, että se voisi muuttaa ”hienoille ja siisteille” Kanariansaarille. Miksei? Koska se ei ole sen elinympäristö. Se yksinkertaisesti kuolee siellä ilman pakkasta ja muita pingviinejä.

Näin ollen jokaisen tulisi olla omanlaisessaan ympäristössä ja olla onnellinen. Kun yhdistämme ”järkevän” kysymyksen vastauksen kaksi osaa, saamme:

Ihmiset luulevat muuttavansa luonnettaan saadakseen jotain arvokasta vastineeksi. On kuitenkin mahdollista saada jotain uutta ja arvokasta yksinkertaisemmalla tavalla: jos pysyt luonnollisessa ympäristössäsi ja menet kohti päämäärää, joka jo vastaa luonnettasi.

Vielä yksi asia. Monet ihmiset uskovat, että luonteenmuutos johtaa välttämättä parempaan elämänlaatuun? Kuten ”kasvatan yrittäjähenkeäni ja rikastun”. Ei, se ei toimi niin. Kehittääksesi tätä henkeä sinun on ryhdyttävä yrittäjäksi kaikkine siihen liittyvine ongelmineen: velkaantuminen, henkiset ja terveysriskit, ylitöiden tekeminen, ylisuuret vastuut, unettomat yöt jne. Tarvitsetko sitä todella?

Sinun ei tarvitse muuttaa sitä, kuka olet, parantaaksesi elämänlaatuasi. Riittää, että pääset eroon vääristä tavoitteista, muiden ihmisten jäljittelystä ja löydät oman tapasi kehittyä.


No more posts
No more posts